I perioden 2013-2014 jobbet Bodin som ansvarlig ingeniør i utviklingen av TUROcontrol i Turoteknikk AS, et kontroll- system for slukkesystemer i det maritime markedet med touch paneler og trykknapp betjening plassert i og utenfor brannsoner. Systemet inkluderer styring av pumper, ventiler, audio/visuelle alarmer, interaksjon med fartøyets IAS, røyk/flamme detektorer og mer.

Utviklingen endte med en vellykket DnVGL godkjenning ved oppstarten av det første komplette slukkesystemet, idriftsatt av Bodin på konstruksjon/støttefartøyet "Normand Reach" i mars 2014. En uke etter ble typegodkjennings- prosessen avsluttet med en vellykket demonstrasjon for den samme klassen med sertifikatet A-14046.

I samme periode laget Espen også samtlige prosjektmaler vedrørende rørberegninger, mekanisk og elektrisk tegningsunderlag samt den overordnede strukturen i systemmanualene i bedriftens arbeide med å starte virksomhet i følgende maritime slukkesegmenter:

- LFL* (Væske med lavt antenningspunkt)
((Monitor/Høyhastighetsdyser/Pop Up))

- Acc (Innlosjerte arealer)
((Kabiner/Korridorer/Offentlig Områder/Lagring))

- Bilferger (Farlig gods)
((Thermoshield/Monitor/Window Curtain))

- TF (Romslukking) ((K6/F1))

- LP (Punktslukking) ((K6))