Eieren av Bodin Concept har utviklet en liten el. båt som kalles Odyssé, og har vært involvert i ca 30 maritime slukkesystemer i Autronica Fire and Security (rørgrid / mekanisk / sys.manual / godkjenning) og Turoteknikk (all prosjekt spesifikk dokumentasjon / godkjenning / TUROcontrol / idriftsettelse)