Bodin har nylig utviklet, og lansert på Steam, et retro "sideflytt" dataspill som kalles Spacelair. Uten vold eller urealistiske farer som de fleste andre dataspill har.

Bodin ledet også utviklingen av det DnV GL typegodkjente kontrollsystemet for maritim brannslukking "TUROcontrol".